TERAPIE NATURALNE

Co to jest Naturopatia?

Naturopatia jest dziedziną, która zajmuje się przywracaniem równowagi i harmonii w organizmie. Wykorzystuje do tego wyłącznie metody naturalne, które wzmacniają organizm, zapewniają mu optymalną ilość substancji odżywczych, witamin i mikroelementów, usuwają z niego szkodliwe toksyny, a także przywracają równowagę psychiczną. Naturopatia koncentruje się zarówno na zapobieganiu problemom zdrowotnym i ich wczesnym wykrywaniu jak również stanowi skuteczną broń w walce z wieloma chorobami.
Prawidłowo funkcjonujący organizm radzi sobie z utrzymywaniem optymalnego pod względem biochemicznym i fizjologicznym stanu bez względu na docierające do niego z zewnątrz czynniki. Stan taki nazywa się homeostazą. Chorujemy wtedy, gdy homeostaza w naszym organizmie zostaje zakłócona w wyniku nieodpowiedniego trybu życia, sposobu odżywiania, czynników środowiskowych lub obciążeniem patogenami. Podczas konsultacji Naturopata prosi o informacje dotyczące sposobu odżywiania, trybu życia, zdrowia rodziny, historii chorób, jak również samopoczucia. Tak szeroki zakres informacji pozwala na zdiagnozowanie przyczyny problemów zdrowotnych.

Praktykowanie Naturopatii opiera się na następujących zasadach:

  • Naturopata wybiera indywidualną terapię, które nie szkodzi.
  • Naturopata traktuje człowieka jako całość.
  • Naturopata szuka przyczyn choroby i warunków, w których powstała, nie skupia się na samych symptomach choroby, ponieważ symptomy choroby są oznakami tego, jak nasz organizm stara się walczyć z chorobą lub przystosować się do niej.
  • Naturopata uczy jak żyć, by pozostać przy dobrym zdrowiu, ponieważ zapobieganie jest najlepszym lekarstwem.
  • Naturopata uświadamia człowieka, że sam musi wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie.
  • Kluczem do zdrowia jest zrozumienie natury ludzkiego organizmu i nie działanie przeciwko jej zasad.

Naturopatia nie oferuje natychmiastowego uzdrowienia. Trwałe rezultaty uzyskuje się w wyniku systematycznego i dłuższego stosowania Terapii. Dzięki temu pozytywne zmiany w organizmie trwają na tyle długo, że niejednokrotnie możliwa jest jego fizjologiczno-biochemiczna przebudowa.